Akademicka Poradnia Psychologiczna

Akademicka Poradnia Psychologiczna mieszcząca się przy ul. Świerkowej 20, pokój B8 (wejście obok Hali Sportowej) oferuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku indywidualne, bezpłatne konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego.

Działalność Akademickiej Poradni Psychologicznej polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz psychoedukacji. Poradnia nie prowadzi psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Każdemu studentowi przysługują 2 spotkania (trwające 45 minut) w Akademickiej Poradni Psychologicznej w semestrze akademickim.

Poradnia działa zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Z oferty Poradni można skorzystać po uprzednim kontakcie e-mailowym i umówieniu się z jedną z pracujących w niej osób.

Strona internetowa Poradni: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/akademicka-poradnia-psychologiczna/e1718a7b

 

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku w ramach NFZ

Wymienione poniżej instytucje oferują wsparcie psychologiczne i psychiczne w ramach NFZ.

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Meandra Kujawska 53/1, 15-548 Białystok http://www.bialystok-psychoterapia.pl/ 

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa W. Magnuszewski: http://www.leszczynowa.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica: https://centrumstaszica.bialystok.pl/ 

NZOZ Bram-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego: https://psychiatra.lekarz-na-nfz.pl/podlaskie/bialystok/nzoz-bram-medica-poradnia-zdrowia-psychicznego/ 

NZOZ Vita Diabetica Małgorzata Buraczyk: http://vita-diabetica.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego: http://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=599733 

 

Pomoc psychologiczna związana z pandemią

Długa izolacja i brak bezpośrednich kontaktów z innymi osobami może potęgować poczucie osamotnienia i przyczyniać się do pogłębiania stanów depresyjnych. W razie pogorszenia stanu psychicznego pomocy można szukać w specjalistycznych poradniach oraz skorzystać z dedykowanych infolinii. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie poświęconej koronawirusowi pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego