Organizacja sesji zimowej 2021/2022

Szanowni Państwo,

informujemy o zasadach przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:

(1) Do końca semestru (04.02.2022) zaliczenia możliwe są tylko w formie zdalnej.

(2) Zaliczenia i egzaminy w sesji mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej – o formie decyduje osoba prowadząca, która ma obowiązek uzgodnić formę zaliczenia ze studentami.

(3) W przypadku zaliczeń i egzaminów stacjonarnych należy je przeprowadzać na zasadach zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo epidemiologiczne.

W zaliczeniach i egzaminach w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie znajdujące się na kwarantannie i w izolacji.

(4) Zaliczenia i egzaminy zdalne powinny być przeprowadzone za pośrednictwem platformy Eduportal i Microsoft Teams. W przypadku zaliczeń i egzaminów ustnych istnieje obowiązek ich rejestracji.

Z poważaniem,

dr hab. Bartosz Kuźniarz

Wicedyrektor Instytutu Filozofii

Trzecie z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

SFiK Urbaniak

Zajęcia zdalne w dniach 31.01.-04.02.

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną w całym kraju, a także pojawiające się problemy zdrowotne wśród pracowników Instytutu Filozofii ostatni tydzień zajęć w I semestrze (31.01. – 04.02.) zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

Przewidziane w tym czasie zaliczenia również powinny mieć formę zdalną.

O szczegółach organizacji poszczególnych zajęć będą na bieżąco informować wykładowcy.

Z poważaniem,

dr hab. Bartosz Kuźniarz
Wicedyrektor Instytutu Filozofii
ds. Dydaktycznych

Drugie z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

FiK 28

Pierwsze z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

Spotkania z filozofią i kognitywistyką

Godziny dziekańskie - 22.12., g. 13

Szanowni Państwo,

informujemy, że 21 grudnia 2021 (środa) od godz. 13 w Instytucie Filozofii obowiązują godziny dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych),

Dyrekcja IF

Podkategorie