Koło Naukowe Filozofów - spotkanie 11.04.

Drogie i Drodzy,

Serdecznie zapraszam na spotkanie KNF. Referat pt. "Podmiot i przedmiot w posthumanizmie. W poszukiwaniu etyki" wygłosi Michał Krot.

Widzimy się w poniedziałek o 19:00 na parterze budynku przy Placu NZS 1.

Serdecznie zapraszam,

Urszula Szewczyk
Koło Naukowe Filozofów UwB

22.04. - Dzień Rektorski

22.04.2022 Dzień Rektorski

Siódme Spotkanie z Filozofią i Kognitywistyką

SFiK Maja Białek

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Szkoła Doktorska 2022

Szóste z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

SzFiK Andrzej Leder

Podkategorie