Wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane programem Erasmus+ na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia oraz praktyki zagraniczne, które odbędzie się online za pośrednictwem platformy MS Teams w dniu 28.02.2021 r. o godzinie 11:00.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,


informuję, że w ramach programu ERASMUS+ (https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms) istnieje możliwość wyjazdu na studia zagranicę w przyszłym roku akademickim (2022/2023).

 

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów i studentek Instytutu Filozofii 1, 2 i 3 stopnia, oprócz:

- osób, które w momencie wyjazdu będą na ostatnim semestrze swoich studiów (dotyczy tylko wyjazdów w semestrze letnim);
- osób znajdujących się w momencie wyjazdu na 1 roku studiów 1 stopnia oraz w pierwszym semestrze 1 roku studiów 2 i 3 stopnia.

Czwarte z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

SFiK Szahaj

Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2021-2022

Rozkład zajęć na kierunkach filozofia i etyka oraz filozofia 2° do pobrania tutaj.

Rozkład zajęć na kierunku kognitywistyka i komunikacja  do pobrania tutaj.

Organizacja sesji zimowej 2021/2022

Szanowni Państwo,

informujemy o zasadach przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:

(1) Do końca semestru (04.02.2022) zaliczenia możliwe są tylko w formie zdalnej.

(2) Zaliczenia i egzaminy w sesji mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej – o formie decyduje osoba prowadząca, która ma obowiązek uzgodnić formę zaliczenia ze studentami.

(3) W przypadku zaliczeń i egzaminów stacjonarnych należy je przeprowadzać na zasadach zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo epidemiologiczne.

W zaliczeniach i egzaminach w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie znajdujące się na kwarantannie i w izolacji.

(4) Zaliczenia i egzaminy zdalne powinny być przeprowadzone za pośrednictwem platformy Eduportal i Microsoft Teams. W przypadku zaliczeń i egzaminów ustnych istnieje obowiązek ich rejestracji.

Z poważaniem,

dr hab. Bartosz Kuźniarz

Wicedyrektor Instytutu Filozofii

Trzecie z cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką

SFiK Urbaniak

Podkategorie