Wydarzenie w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Szkoła Letnia na Uniwersycie w Peczu

Do 1 maja trwa rekrutacją do Szkoły Letniej na Uniwersytecie w Peczu.

Istnieje możliwość otrzymania stypendium pokrywającego wszystkie koszty pobytu i udziału w zajęciach.

Wstępny program Szkoły znajduje się tutaj.

Koło Naukowe Filozofów - spotkanie 11.04.

Drogie i Drodzy,

Serdecznie zapraszam na spotkanie KNF. Referat pt. "Podmiot i przedmiot w posthumanizmie. W poszukiwaniu etyki" wygłosi Michał Krot.

Widzimy się w poniedziałek o 19:00 na parterze budynku przy Placu NZS 1.

Serdecznie zapraszam,

Urszula Szewczyk
Koło Naukowe Filozofów UwB

22.04. - Dzień Rektorski

22.04.2022 Dzień Rektorski

Siódme Spotkanie z Filozofią i Kognitywistyką

SFiK Maja Białek

Podkategorie