Komunikat Dyrektora Instytutu Filozofii

Szanowni Państwo, Studenci, Pracownicy i Współpracownicy IF,

informuję, że w związku z dodatkową rekrutacją na niektóre kierunki studiów rok akademicki 2020/21 rozpocznie się z opóźnieniem, mianowicie 12.10., na kierunku filozofia i etyka I stopnia oraz filozofia II stopnia.

Na kierunku kognitywistyka i komunikacja zajęcia zaczną się normalnie, od 1.10.

Informuję również, że ze względu na utrzymujące się zagrożenie pandemicznym mimo formalnego przywrócenia normalnego funkcjonowania uczelni, w trosce o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie mieszanym: częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Co do zasady, zajęcia stacjonarne i zdalne będą stanowić po 50% wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i odbywać się naprzemiennie: w jednym tygodniu stacjonarnie, w kolejnym zdalnie. Od tej zasady mogą istnieć wyjątki uzgadniane z dyrekcją Instytutu i zainteresowanymi studentami.

Taki sposób organizacji zajęć przewidziany jest przynajmniej dla pierwszego, zimowego semestru nadchodzącego roku akademickiego. Będzie zmieniany w razie potrzeby, zależnie od rozwoju sytuacji. Wszystkich Państwa proszę o wyrozumiałość i wolę współpracy.

Życzę wszystkim, aby ten nowy rok akademicki był mimo wszelkich trudności jak najlepszy, twórczy i owocny.

Przerwa w pracy dziekanatu

Dnia 18.09.2020 r. (piątek) dziekanat Instytutu Filozofii będzie nieczynny

IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Uprzejmie zapraszamy na organizowaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego IV Letnią Szkołę Kognitywistyki odbywającą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 9-12 września 2020 r.

 

Termin zgłaszania kandydatów na dyrektora Instytutu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 167b ust. 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku pod poniższym linkiem zamieszczamy informację dotyczącą możliwości i sposobu zgłaszania kandydatów na dyrektora Instytut Filozofii.

 

Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_dyrektora_IF.pdf

Komunikat nr 1/2020 dyrektor IF UwB, prof. dr hab. Małgorzaty Kowalskiej

Komunikat nr 1/2020 dyrektor IF UwB, prof. dr hab. Małgorzaty Kowalskiej w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 w Instytucie Filozofii UwB

Komunikat nr 1.pdf

Antologia grecka W. H. Audena

W. H. Auden Antologia greckaNakładem "Biblioteki kwartalnika Kronos" ukazała się Antologia grecka W. H. Audena z posłowiem autorstwa prof. Piotra Nowaka.

 

Spis treści publikacji można zobaczyć tutaj.

Podkategorie