W odpowiedzi na wniosek Rady Samorządu Studentów Instytutu Filozofii prof. dr hab. Małgorzata W. Kowalska podjęła decyzję o ustanowieniu godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dn. 22 grudnia br. od godz. 15.00.