Miło nam poinformować, że dwoje naszych pracowników, dr Monika Rogowska-Stangret oraz mgr Arkadiusz Wójcik, otrzymało granty Narodowego Centrum Nauki.

Dr Monika Rogowska-Stangret została laureatką grantu NCN OPUS 23. Tematem projektu jest „„Etyka antropocenu. Redefiniowanie koncepcji człowieka w filozofii posthumanistycznej”.

Grant z NCN zrealizuje też inny badacz z Instytutu Filozofii UwB - mgr Arkadiusz Jerzy Wójcik, który zdobył finansowanie na projekt „Dynamiczna logika epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy”

Serdecznie gratulujemy!