Monika Sosnowska Bez tytułu 2015 malowana stal zielona 155 x 170 x 140 cm header1

 

Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na dyskusję pt. Wzrost musi odejść!

9.12. (piątek), godz. 19.00

 

Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A.Mickiewicza 2, 15-222 Białystok


wstęp wolny

W świecie akademickim dyskusja na temat zalet i wad wzrostu gospodarczego toczy się przynajmniej od 1972 roku – daty publikacji słynnego raportu Klubu Rzymskiego zatytułowanego Granice wzrostu, a zarazem roku, w którym francuski filozof André Gorz po raz pierwszy posłużył się słowem décroissance – tłumaczonym na polski jako „postwzrost", „dewzrost" lub „odwzrostowienie".

Dewzrost – ten przekład francuskiego décroissance i angielskiego degrowth ma w Polsce najwięcej zwolenników – to dziś nie tylko prężnie rozwijający się paradygmat akademicki, lecz również nazwa ruchu społecznego kwestionującego wzrost jako podstawowy paradygmat społeczny globalnego kapitalizmu.

Czy można sobie jednak wyobrazić nowoczesne społeczeństwo bez rosnącego z roku na rok PKB? A jeśli tak, to czy powinniśmy dążyć do urzeczywistnienia tej wizji? Jak można cieszyć się z nieobecności wzrostu, skoro zdaniem wielu ekonomistów cofnęłaby nas ona w szybkim tempie do społeczeństwa znanego z PRL albo początków pandemii? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a na półkach sklepowych przede wszystkim ocet. Z drugiej strony, czy ideał nieskończonego wzrostu gospodarczego nie okaże się dla nas na dłuższą metę zabójczy? Nieskończony wzrost na skończonej planecie to oczywisty absurd, o czym można się przekonać, obserwując wydłużające się z roku na rok okresy świątecznych zakupów i topniejące w zastraszającym tempie masywy lodowców. Co o tym wszystkim myśleć?

W zorganizowanej przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku dyskusji udział wezmą:
Ewa Bińczyk
Weronika Parfianowicz
Robert Skrzypczyński
Michał Czepkiewicz

Rozmowę poprowadzi Bartosz Kuźniarz.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu "Miasto - przestrzeń - społeczność".
Organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, Galeria Arsenał w Białymstoku


Weronika Parfianowicz – kulturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zajmuje się m.in. kulturą czeską, politykami mieszkaniowymi, ideami ekosocjalizmu i postwzrostu. Członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
 
Robert Skrzypczyński – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) i doktorant Politechniki Wrocławskiej (Wydział Architektury). Z wykształcenia urbanista, w swojej pracy skupia się na problemie zarządzania zasobami w jednostkach osadniczych w kontekście koncepcji dewzrostu. Równolegle działa na rzecz popularyzacji dewzrostu w debacie publicznej.
 
Bartosz Kuźniarz – filozof, eseista, tłumacz, pracownik Instytutu Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku, redaktor naczelny Culture.pl. Autor książek: „Pieniądz i system. O diable w gospodarce” (2006), „Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy” (2011; wydanej po angielsku jako „Farewell to Postmodernism. Social Theories of the Late Left”, przeł. Stanley Bill, 2014) oraz „Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu” (2020).
 
Ewa Bińczyk – prof. dr hab., pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, założeniami filozoficznymi ekonomii ekologicznej dewzrostu, filozofią nauki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Członkini Rady Naukowej IFiS PAN, Komitetu Prognoz PAN, Rady Ekspertów Koalicji Klimatycznej i Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej. Współpracuje z Fundacją Funduszu Pomocy Studentom (ekoKoalicja na rzecz ekoUczelni). Autorka książek: „Socjologia wiedzy w Biblii” (2003), „Obraz, który nas zniewala” (2007), „Technonauka w społeczeństwie ryzyka” (2012) oraz „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu” (2018).
 
Michał Czepkiewicz - Geograf zajmujący się zależnościami między urbanistyką, mobilnością, emisjami gazów cieplarnianych i dobrostanem mieszkańców miast. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kieruje projektem badawczym na temat mobilności mieszkańców polskich miast. Współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim w Reykjaviku, gdzie bada emisje gazów cieplarnianych