Szanowni Doktoranci,

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Poniżej znajdują się wzory wniosków do obu typów stypendium, deklaracja o publikacjach oraz aktualnie obowiązujące zasady punktacji osiągnięć.

Kompletne wnioski należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich (budynek Instytutu Filozofii UwB, Plac NZS 1, pok. 26A, pon.-czw. 10.00-14.00 pt. 9.00-13.00) w terminie do 17 października 2022 r.

Wniosek doktoranta o stypendium doktoranckie

Wniosek doktoranta o stypendium projakościowe

Deklaracja o publikacjach – pobierz plik

Szczegółowe zasady punktacji osiągnięć: stypendium doktorskie

Szczegółowa punktacja osiągnięć: zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej