Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym sposobu organizacji obron w roku akademickim 2021/2022.

Ważne!

1. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy do września.

2. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w I terminie (5 lipca), mogą złożyć do końca sesji głównej (również 5 lipca) podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (w systemie APD oznacza to status „Praca gotowa do obrony”) do końca sesji poprawkowej (17 lipca).

3. Należy pamiętać, że warunkiem obrony w II terminie jest wprowadzenie pracy dyplomowej do systemu APD (status „Akceptacja danych przez promotora”) do 12 lipca.

Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej (lub podania o przedłużenie terminu jej złożenia) do 5 lipca 2022 r. – zgodnie z § 26, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku – zostaną skreśleni z listy studentów. Oznacza to konieczność powtarzania seminarium licencjackiego/magisterskiego w kolejnym roku akademickim