Do 1 maja trwa rekrutacją do Szkoły Letniej na Uniwersytecie w Peczu.

Istnieje możliwość otrzymania stypendium pokrywającego wszystkie koszty pobytu i udziału w zajęciach.

Wstępny program Szkoły znajduje się tutaj.