Informujemy o możliwości nadsyłania tekstów do kolejnego numeru współwydawanego przez Instytut Filozofii i Instytut Studiów Politycznych PAN pisma "Civitas".

Civitas CFP