Przypominamy, że w systemie USOS dostępne są ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć zakończonych w pierwszym semestrze.

 

Wyniki tych ankiet to dla nas kluczowa informacja dotycząca jakości prowadzonych w Instytucie zajęć, a dla Państwa najlepsza okazja, żeby przekazać prowadzącym swoją opinię na temat ich kursów.

 

Zachęcamy do wypełnienia jak największej liczby ankiet i odpowiedzialne potraktowanie swoich ocen!