SFiK Szahaj

Kolejny wykład z cyklu "Spotkania z filozofią i kognitywistyką" odbędzie się 25 lutego o godzinie 17.00 w formule online.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Małgorzata Kowalska.
Naszym gościem będzie: prof. dr hab. Andrzej Szahaj (UMK).

 

Informacja o temacie wykładu i prelegencie:

Losy pracy: fordyzm i postfordyzm

Współczesne losy pracy są najczęściej identyfikowane przy pomocy dwóch terminów: fordyzm i postfordyzm, przy czym fordyzm jest wiązany z nowoczesnością a postfordyzm z ponowoczesnością. Głównym celem mojego wystąpienia będzie próba zrozumienia tego, czym są ów fordyzm i postfordyzm, a zatem także określenia, jak można rozumieć nowoczesność i ponowoczesność w aspekcie nader istotnego elementu praktyki społecznej i indywidualnej w niej partycypacji, jakim jest praca. Próbie tej będzie towarzyszyć refleksja o charakterze aksjologicznym, starająca się powiązać tytułowe zagadnienia z ewolucją kapitalizmu i jej oceną.

 

Andrzej Szahaj, prof. dr hab., filozof polityki, kulturoznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. W latach 2008 – 2016 dziekan Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu; członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a wcześniej także Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

 

Autor książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (Warszawa 1990), Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (Wrocław 1996), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska” (Warszawa 2000), Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (Toruń 2004), E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Kraków 2004), Filozofia polityki (razem z Markiem N. Jakubowskim, Warszawa 2005), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (Warszawa 2008), Relatywizm i fundamentalizm (oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki) (Toruń 2008), O interpretacji (Kraków 2014), Kapitalizm drobnego druku (Warszawa 2014), Inny kapitalizm jest możliwy (Warszawa 2015), Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys (Warszawa 2017); Kapitalizm wyczerpania? (Warszawa 2019); Ponowoczesność i postmodernizm dla średniozaawansowanych (Warszawa 2021).

Stażysta uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge, Leeds, St. Andrews oraz University of Virginia (Charlottesville), University of California (Berkeley), Stanford University, Bellagio Rockefeller Center (Bellagio), The Netherlands Institute for Advanced Sciences in the Humanities and Social Science (Wassenaar).