Szanowni Państwo,

informujemy o zasadach przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22:

(1) Do końca semestru (04.02.2022) zaliczenia możliwe są tylko w formie zdalnej.

(2) Zaliczenia i egzaminy w sesji mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej – o formie decyduje osoba prowadząca, która ma obowiązek uzgodnić formę zaliczenia ze studentami.

(3) W przypadku zaliczeń i egzaminów stacjonarnych należy je przeprowadzać na zasadach zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo epidemiologiczne.

W zaliczeniach i egzaminach w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie znajdujące się na kwarantannie i w izolacji.

(4) Zaliczenia i egzaminy zdalne powinny być przeprowadzone za pośrednictwem platformy Eduportal i Microsoft Teams. W przypadku zaliczeń i egzaminów ustnych istnieje obowiązek ich rejestracji.

Z poważaniem,

dr hab. Bartosz Kuźniarz

Wicedyrektor Instytutu Filozofii