FiK 28

 

28 stycznia (godz. 17.00, Uniwersyteckie Centrum Kultury) odbędzie kolejne Spotkanie z cyklu Społeczne znaczenie filozofii i kognitywistyki. Tym razem naszym gościem będzie prof. Michał Kozłowski (UW), który wygłosi wykład pt. “Skąd bierze się równość”?

Informacja o treści wykładu i prelegencie:

“Na lewicy często stawia się pytanie o pochodzenie nierówności społecznych, śledzi ich genealogię, odtwarza mechanizmy i denuncjuje stojącą za nimi socjodyceę. Można odnieść wrażenie, że po usunięciu nierówności, równość rozkwita spontanicznie i samoistnie. Tymczasem stosunki egalitarne, na równi z nieegalitarnym, także posiadają swoją genealogię - są społecznie konstruowane przez rozmaite podmioty i przy użyciu różnych narzędzi. Owo konstruowanie równości niemal nigdy nie jest linearne, bezpośrednie i jednoznaczne. A jednak gra w równość wyznacza prawdopodobnie najważniejszą stawkę polityczną i moralną naszych czasów”.

Michał Kozłowski, dr hab. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książki Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych. Członek redakcji Le Monde Diplomatique Edycja Polska oraz kolektywu Rok Antyfaszystowski