Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB zaprasza na KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS.

Termin zajęć: środy, od 13.10.2021 do 02.02.2022, w godz. 17.00-19.15.

Miejsce zajęć: zajęcia są prowadzone w formie zdalnej na platformie ZOOM.

W czerwcu 2022 będzie również możliwość podejścia do egzaminu IELTS  w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

Więcej informacji o kursie i egzaminie na stronie: https://uwb.edu.pl/ielts