Szanowni Państwo, Studenci, Pracownicy i Współpracownicy IF,

informuję, że w związku z dodatkową rekrutacją na niektóre kierunki studiów rok akademicki 2020/21 rozpocznie się z opóźnieniem, mianowicie 12.10., na kierunku filozofia i etyka I stopnia oraz filozofia II stopnia.

Na kierunku kognitywistyka i komunikacja zajęcia zaczną się normalnie, od 1.10.

Informuję również, że ze względu na utrzymujące się zagrożenie pandemicznym mimo formalnego przywrócenia normalnego funkcjonowania uczelni, w trosce o zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie mieszanym: częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Co do zasady, zajęcia stacjonarne i zdalne będą stanowić po 50% wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów i odbywać się naprzemiennie: w jednym tygodniu stacjonarnie, w kolejnym zdalnie. Od tej zasady mogą istnieć wyjątki uzgadniane z dyrekcją Instytutu i zainteresowanymi studentami.

Taki sposób organizacji zajęć przewidziany jest przynajmniej dla pierwszego, zimowego semestru nadchodzącego roku akademickiego. Będzie zmieniany w razie potrzeby, zależnie od rozwoju sytuacji. Wszystkich Państwa proszę o wyrozumiałość i wolę współpracy.

Życzę wszystkim, aby ten nowy rok akademicki był mimo wszelkich trudności jak najlepszy, twórczy i owocny.