Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 167b ust. 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku pod poniższym linkiem zamieszczamy informację dotyczącą możliwości i sposobu zgłaszania kandydatów na dyrektora Instytut Filozofii.

 

Informacja_o_zgłaszaniu_kandydatów_na_dyrektora_IF.pdf