ncn norway

 

Profesor Konrad Talmont-Kamiński zdobył grant na realizację projektu zatytułowanego Religion, ideology and prosociality: Simulating secularising societies (Religia, ideologia i prospołeczność. Symulacje sekularyzujących się społeczeństw). Skrócony opis projektu można przeczytać tutaj.

 

Projekt zostanie sfinansowany w ramach konkursu Grieg organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki ze środków programu Norway Grants. Tylko 8 z 83 projektów zgłoszonych w konkursie uzyskało finansowanie. Wysokość przyznanych środków: 5 657 465 PLN (1 328 075 EUR).

 

Gratulujemy!