Na platformie e-learningowej Blackboard zostały założone kursy dla każdego przedmiotu i grupy znajdującej się w systemie USOS w roku akademickim 2019/2020, w związku z tym każdy nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia swoich zajęć w formie zdalnej.