A Few Words About Andrzej Walicki

Artykuł prof. Piotra Nowaka w "The Postil Magazine" - https://www.thepostil.com/author/piotr-nowak/

Dostępność cyfrowa

 

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2019

Strona internetowa oraz BiP są częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 03.12.2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej filozofia.uwb.edu.pl jest: Tomasz Stankiewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 74 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową Biuletynu Informacji Publicznej bip.uwb.edu.pl jest Administrator Biuletynu: Maciej Skindzier, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 70 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok. Do budynku prowadzą 4 wejścia – jedno – główne – bezpośrednio od strony Placu NZS (wejście A) a pozostałe od parkingu wewnętrznego dla pracowników (wjazd od ul. Kalinowskiego – wejścia B, C, D). Do wejścia głównego  prowadzą schody. Przy schodach do wejścia z przodu budynku, przy ul. Kalinowskiego (A) znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul Świerkowej (A). Przy wejściu do budynku brak różnicy poziomów.

Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. W wiatrołapie pole manewru ma min. 150 x 150 cm. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od Placu NZS (A).W budynku znajduje się winda oraz platforma dla wózków inwalidzkich. Winda wyposażona jest w poręcz oraz lustro naprzeciwko drzwi wejściowych,  wewnętrzny panel sterujący znajduje się po lewej stronie od wejścia. Kabina jest dobrze oświetlona. Winda wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. Platforma dla wózków inwalidzkich znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego (A) i umożliwia dostanie się na pierwszą kondygnację budynku. Aby dostać się na kolejne piętra osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy znajdującej się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia głównego (A). W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach.

Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Drzwi toalet oznaczone piktogramem. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

 

Raporty dotyczące jakości kształcenia na prowadzonych przez Instytut Filozofii kierunkach studiów stanowiły do 2019 roku część sprawozdań z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, z którego Instytut Filozofii wydzielił się jako niezależna jednostka w 2019 roku.

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2021/2022

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2020/2021

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2019/2020

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2018/2019

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2017/2018

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2016/2017

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2015/2016

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2014/2015

Kronos TV

 

Kronos TV

Celem programu "Kronos" jest wprowadzenie na publiczną antenę tematów wymagających namysłu oraz promocja nieagresywnego modelu debaty o tematach kontrowersyjnych.

 

W poszczególnych odcinkach twórcy podejmują tematy takie jak: rasizm, suwerenność, problematyka imigracyjna, transplantologia, narodowe eschatologie, wojna pokoleń, erotyzm czy dziedzictwo Polski Ludowej.

 

40-minutowy program składa się z dwóch zasadniczych 20-minutowych części. W pierwszej gospodarz programu, w obecności publiczności zgromadzonej w studiu, prowadzi rozmowę z czterema ekspertami. Dyskusja opiera się na oscylowaniu między abstrakcyjnymi pojęciami a konkretnymi przykładami z życia codziennego. W drugiej części programu prowadzący oraz goście zapraszają do dyskusji publiczność zgromadzoną w studiu. Jest ona symbolicznym reprezentantem społeczeństwa, w którego imieniu zadaje pytania odnoszące się do toczonej przed chwilą dyskusji ekspertów.

 

Autorem i gospodarzem programu Kronos TV jest pracownik Instytutu Filozofii, prof. Piotr Nowak.

 Program emitowany jest na kanale TVP Kultura we wtorki o 19:05 i o północy.

 

Archiwalne odcinki programu można obejrzeć na stronie vod.tvp.pl oraz na stronie pisma filozoficznego "Kronos"

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

 

SLGR okładka

 

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (SLGR) jest czasopismem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pismo zostało założone w 1980 roku przez Witolda Marciszewskiego - logika i filozofa, pioniera studiów argumentacyjnych w Polsce.

 

Unikalny profil Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (SLGR) polega na wykorzystaniu trzech klasycznych dziedzin średniowiecznych - trivium - w badaniach komunikacji. Czasopismo publikuje zbiory esejów na cześć wybitnych naukowców, takich jak księga jubileuszowa na cześć A. Trybulca - założyciela systemu komputerowego sprawdzania dowodów MIZAR (2007 r.); czy też A. Grzegorczyka - jednego z najbardziej kreatywnych polskich logików drugiej połowy XX wieku (2012 r.).

 

W 2009 roku czasopismo wydało serię argumentacji skupioną na bieżących tematach w filozofii argumentacji, omawianej z punktu widzenia filozofii języka, lingwistyki, epistemologii, kognitywistyki, filozofii umysłu i innych znaczących dyscyplin.

 

Opublikowane dwa wydania specjalne czasopisma poświęcone zostały przeglądowi współczesnych badań nad argumentami (2009 r.) oraz rachunkowemu podejściu do argumentacji (2011 r.). Wkład naukowy w oba wydania specjalne miało 34 naukowców z 10 krajów, w tym z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Białorusi i Polski.

 

Redaktorzy naczelni: prof. dr hab. Halina Święczkowska, prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki.

 

ISSN 0860-150X
eISSN 2450-6842