Wskutek reorganizacji Uniwersytetu związanej z nową Ustawą - Prawem o Szkolnictwie Wyższym od 1.10.2019 w Uniwersytecie w Białymstoku został powołany Instytut Filozofii, który formalną aktywność rozpocznie 1.10.2019. Filozofia jest w UwB obecna od dawna, od pewnego czasu także jako kierunek studiów, ale po raz pierwszy uzyskuje pełną autonomię instytucjonalną. Instytut Filozofii koordynuje obecnie trzy kierunki studiów: filozofia i etyka I stopnia, kognitywistyka i komunikacja I stopnia oraz filozofia II stopnia. Liczymy na twórczy rozwój w ramach nowej jednostki dzięki współpracy wszystkich pracowników i studentów!