Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 rozpocznie się 1.10.2019 o g. 15.00 w głównej auli budynku Uniwersytetu przy Placu NZS 1. Zapraszamy  na tę uroczystość wszystkich pracowników Instytutu i wszystkich studentów koordynowanych przez Instytut Filozofii kierunków studiów. Wykład inauguracyjny pt. "Filozofia i kognitywistyka a granice poznania" wygłosi prof. Marcin Poręba z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.