Dyrektor Instytutu Filozofii

prof. Małgorzata Kowalska
dyżur: czwartek 13-14.30, p. 26A

 

Wicedyrektor Instytutu Filozofii ds. Dydaktycznych

dr hab. Bartosz Kuźniarz
dyżur: wtorek, g. 10-11.30, p. 107