Raporty dotyczące jakości kształcenia na prowadzonych przez Instytut Filozofii kierunkach studiów stanowiły do 2019 roku część sprawozdań z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, z którego Instytut Filozofii wydzielił się jako niezależna jednostka w 2019 roku.

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2019/2020

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2018/2019

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2017/2018

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2016/2017

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2015/2016

 

Sprawozdanie z działania wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w r.a. 2014/2015