Dr Ryszard Gaj dr Ryszard Gaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Tytuł magistra filozofii uzyskałem w r. 1997 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, tamże obroniłem pracę doktorską w r. 2003.

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze w dziedzinie filozofii koncentrują się na filozofii hiszpańskiej (praca doktorska Jednostka ludzka a zbiorowość w filozofii José Ortegi y Gasseta oraz książka Ortega w serii „Myśli i Ludzie”, artykuły) oraz filozofii i naukach społecznych latynoamerykańskich, szczególnie filozofii wyzwolenia i teorii zależności. Również staram się zrozumieć znaczenie czynnika religijnego w życiu politycznym w Ameryce Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Teologii Wyzwolenia, ruchów charyzmatycznych, kościołów protestanckich. Problemy społeczne w tym regionie takie jak nierówności społeczne, spójność społeczna, kultury indiańskie i afroamerykańskie w dobie globalizacji, powstanie nowej lewicy i rozwój demokracji uczestniczącej wobec tradycyjnego autorytaryzmu latynoskiego oraz rozwój relacji europejsko-latynoskich są również przedmiotem moich badań i badania te stanowią rdzeń mojej aktualnie przygotowywanej pracy habilitacyjnej.

Prowadzone zajęcia:

 • wykład z przedmiotu „Filozofia” w wymiarze 30 godzin na kierunku Stosunki Międzynarodowe, I r. studia stacjonarne,
 • konwersatorium z przedmiotu „Globalizacja w wymiarze kulturowym, politycznym i kulturowym” w wymiarze 15 g. na kierunku Stosunki Międzynarodowe – studia niestacjonarne II stopnia, I r.,
 • wykład z przedmiotu „Historia Filozofii” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w wymiarze 30 g.– studia stacjonarne I r.,
 • konwersatorium z przedmiotu „Historia Filozofii” – studia stacjonarne I r. wydział Pedagogiki i Psychologii.

Ważniejsze publikacje:

 • Małe miasto historycznym źródłem wspólnoty duchowej w: Małe miasta. Kultura i oświata, praca zbiorowa red. M. Zemło, Supraśl 2004.
 • O racjowitalizmie Jose Ortegi y Gasseta, „Idea”, Białystok 2004.
 • Heidegger i Ortega – Problem filozoficznego prekursorstwa. „Edukacja Filozoficzna” nr 38, Warszawa 2004.
 • Filozofia praxis teologii wyzwolenia i jej praktyka w Ameryce Łacińskiej w: Od filozofii polityki do praktyki politycznej, praca zbiorowa, red. A. Szahaj, Toruń 2006.
 • Aktualność filozofii politycznej José Ortegi y Gasseta w: Wokół José Ortegi y Gasseta, praca zbiorowa, red. M. Jagłowski, Olsztyn 2006.
 • Katolicyzm na rozdrożu: Przyszłość kultur Ameryki Łacińskiej w: Inicjacje, Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia, praca zbiorowa, red. J. Sieradzan, Białystok 2006.
 • Dlaczego Krause? Wokół źródeł nowoczesnej Hiszpanii w: Wyjaśniać i rozumieć, praca zbiorowa, red. M. Kowalska, R. Poczobut, B. Kuźniarz, Białystok 2006.
 • Czy z filozofii można żyć? Społeczeństwa katolickie w poszukiwaniu racjonalności, „Edukacja Filozoficzna” nr 43, Warszawa 2007.
 • Filozofia tanga w: Światło w dolinie, praca zbiorowa, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007.
 • Książka Ortega, seria „Myśli i Ludzie”, wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2007.
 • Charyzmatycy ponad podziałami. Ruchy religijne w Ameryce Łacińskiej: kilka uwag i idei, w: praca zbiorowa Charyzma, red. J. Sieradzan, Białystok 2008.