• dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB (kier.)
 • dr hab. Jacek Sieradzan
 • dr Ryszard Gaj 

dr hab. Zbigniew Kaźmierczak (kier.)

Dr hab. Zbigniew Kaźmierczakdr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB - kierownik zakładu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ur. 23.11.1965 w Nowych Skalmierzycach (woj. wielkopolskie), studia filozoficzne KUL 1990 (praca magisterska: „Michela de Montaigne koncepcja filozofii”), studia doktoranckie PAT w Krakowie (praca doktorska: „Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej” 1999).

Prowadzone zajęcia:

 • filozofia, wykład fakultatywny: Sytuacja współczesnego Kościoła katolickiego.

Ważniejsze publikacje:
Książki:

 • Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa, Universitas, Kraków 2000.
 • Natchnienie lub złudzenie. Myśli o intryganctwie rzeczy, Dom Wydawniczy Tchu, Warszawa 2004.

dr hab. Jacek Sieradzan

dr hab. Jacek Sieradzan

tel.: (85) 745-73-80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister polonistyki (UJ): 1987;
 • doktor religioznawstwa (UJ): 2005

Zainteresowania badawcze:

 • mistyka w religiach świata,
 • szaleństwo w religiach świata,
 • historia i kultura buddyzmu,
 • charyzma w religiach świata i kulturze współczesnej,
 • magia grecka i żydowska,
 • gnostycyzm,
 • nowe ruchy religijne, postacie Sokratesa, Buddy i Jezusa,
 • sacrofanum w religiach świata i kulturze współczesnej,
 • zagadnienia wywierania wpływu i manipulacji

dr Ryszard Gaj

Dr Ryszard Gaj dr Ryszard Gaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Tytuł magistra filozofii uzyskałem w r. 1997 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, tamże obroniłem pracę doktorską w r. 2003.

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze w dziedzinie filozofii koncentrują się na filozofii hiszpańskiej (praca doktorska Jednostka ludzka a zbiorowość w filozofii José Ortegi y Gasseta oraz książka Ortega w serii „Myśli i Ludzie”, artykuły) oraz filozofii i naukach społecznych latynoamerykańskich, szczególnie filozofii wyzwolenia i teorii zależności. Również staram się zrozumieć znaczenie czynnika religijnego w życiu politycznym w Ameryce Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Teologii Wyzwolenia, ruchów charyzmatycznych, kościołów protestanckich. Problemy społeczne w tym regionie takie jak nierówności społeczne, spójność społeczna, kultury indiańskie i afroamerykańskie w dobie globalizacji, powstanie nowej lewicy i rozwój demokracji uczestniczącej wobec tradycyjnego autorytaryzmu latynoskiego oraz rozwój relacji europejsko-latynoskich są również przedmiotem moich badań i badania te stanowią rdzeń mojej aktualnie przygotowywanej pracy habilitacyjnej.