Robert Poczobut

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Stopnie i tytuły naukowe

 • praca magisterska: Romana Ingardena koncepcja idei. Studium krytyczno-porównawcze stanowisk skrajnego i umiarkowanego realizmu pojęciowego (pod kierunkiem prof.  A. B. Stępnia). Egzamin magisterski: 23.06.1993 na Wydziale Filozofii KUL.
 • rozprawa doktorska: Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z pogranicza logiki, ontologii, epistemologii i filozofii języka, promotor: prof. J. Paśniczek (UMCS), recenzenci: prof. J. Perzanowski (UJ), prof. A. B. Stępień (KUL). Obrona: 25.06.1999 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.
 • rozprawa habilitacyjna: Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym(Wrocław: Wyd. UWr, 2009). Kolokwium habilitacyjne: 23.02.2011 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Recenzenci: prof. dr hab. U. Żegleń (UMK), prof. dr hab. J. Brzeziński (UAM), prof. dr hab. A. Chmielewski (UWr), dr hab. Z. Muszyński (prof. UMCS).

2. Zainteresowania badawcze

 • epistemologia, filozofia umysłu, filozofia logiki, kognitywistyka, filozofia neuronauk, ontologiczne założenia i implikacje teorii naukowych, nauka a religia

 

3. Inne informacje

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne (w latach 1999-2000 sekretarz Lubelskiego Oddziału PTS)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne (w latach 2004-2006 członek Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu PTK w kadencji 2014-2016)


Nagrody i wyróżnienia

 • 1991 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • 1992 – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • 1995 – Nagroda Rektora UMCS
 • 2001 – Nagroda Rektora UwB
 • 2001 – Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego przyznana przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (za książkę Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki).
 • 2003 – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2009 – Wyróżnienie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (publikacja w serii Monografie FNP książki Między Redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym)
 • 2009 – Nagroda Rektora UwB
 • 2010 – Nagroda Rektora UwB
 • 2011 – Nagroda Rektora UwB
 • 2012 – Nagroda Rektora UwB
 • 2013 – Nagroda Rektora UwB

 

4. Ważniejsze publikacje

Książki

 • Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego. Studium krytyczne, Seria RRR-24, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1995, ss. 154.
 • Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim światem 3, Seria RRR-34, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1996, ss. 217 (wspólnie z L. Węsierską).
 • Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki, Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 2000, ss. 450.
 • Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wrocław: Wyd. UWr, seria Monografie FNP, 2009, ss. 578.


Artykuły

 • Empirystyczne interpretacje praw logiki, „Filozofia Nauki” 5 (1997), nr 4, s. 43-56.
 • Superweniencja. Zarys problematyki, „Filozofia Nauki” 8 (2000), nr 2 (30), s. 25-44.
 • Odmiany emergencji. W zastosowaniach do ontologii umysłu, „Roczniki Filozoficzne” 50 (2002), z. 1, s. 403-426.
 • Emergencja a redukcja, czyli o miejscu umysłu w otwartym Wszechświecie, „Filozofia Nauki” 11 (2003), nr 2 (42), s. 93-108.
 • System-struktura-emergencja, [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Struktura i emergencja, Kraków-Tarnów: PAU-OBI 2006, s. 11-38.
 • Modularna teoria umysłu a eksternalizm, [w:] Sz. Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wyd. UAM 2007, s. 13-45.
 • Interdisciplinarity and Mind. An Onto-Methodological Perspective, „Polish Journal of Philosophy” 2 (2008), No. 2, s. 79-97.
 • Umysł a prawa nauki i prawidłowości przyrody, [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Prawa przyrody, Kraków-Tarnów: PAU-UJ-OBI-Biblos 2008, s. 146-179.
 • Rodzaje samoświadomości, „Analiza i Egzystencja” 7 (2008), s. 5-31.
 • Fenomenologia a naturalizm, „Przegląd Filozoficzny” 18 (2009), nr 4 (72), s. 509-526.
 • Metafizyka umysłu. Główne problemy i stanowiska, [w:] S. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Kraków: Wyd. WAM, 2011, s. 437-489.
 • Emergencja kontekstowa (w zastosowaniach do ontologii umysłu), w: J. Mączka, P. Polak (red.), Ewolucja życia i ewolucja Wszechświata, Kraków: Copernicus Center Press, 2011, s. 159-184.
 • Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne, w: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, Kraków: Wyd. Impuls, 2012, s. 39-62.
 • Relacje psychofizyczne, w: M. Miłkowski, R. Poczobut, Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: Wyd. WAM, 2012, s. 85-125.
 • Mind, Emergence, and the Limits of Neuroscientific Explanations, [w:] Philosophy in Neuroscience, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Kraków: Copernicus Center Press, 2013, s. 59-84.
 • Paradoksy w wyjaśnianiu świadomości, „Ethos, 26 (2013), nr 1 (101), s. 62-80.
 • Naturalizowanie jaźni, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 22(2013), nr 2 (86), s. 373-388.
 • Autoreprezentacje, deficyty samopoznania i anozognozja, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2014, nr 2 (39), s. 229-248.


Redakcje

 • Wyjaśniać i rozumieć. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, Białystok: Wydawnictwo UwB, 2006 (wspólnie z M. Kowalską i B. Kuźniarzem).
 • Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2008 (wspólnie z M. Miłkowskim).
 • Ontologia umysłu, „Analiza i Egzystencja” 11 (2010), numer monograficzny.
 • Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: Wyd. WAM, 2012 (wspólnie z M. Miłkowskim, w przygotowaniu).