Dr Marcin PańkówZajmuje się idealizmem niemieckim oraz współczesną filozofią kontynentalną, zwłaszcza społeczną. Autor książki Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej (WN PWN 2014). Redaktor drugiego wydania Logiki Hegla, tłumacz książek Adorno i Habermasa.

Miłośnik podróżowania z pasażerami na blabla car, klasycznej muzyki afro i berlińskiego techno.