Dr Bartosz KuźniarzInteresuje się współczesną teorią społeczną oraz zjawiskami z pogranicza filozofii, socjologii, ekonomii i teologii. Autor książek Pieniądz i system. O diable w gospodarce (Kraków 2006) oraz Goodbye Mr. Posmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (Toruń 2011), wydanej po angielsku pod tytułem Farewell to Postmodernism. Social Theories of the Late Left (Frankfurt am Main 2015).

Opublikował kilkadziesiąt artykułów w pismach naukowych, prasie społeczno-kulturalnej oraz w gazetach codziennych. Od czasu do czasu tłumaczy kiepskie powieści, pije dobrą kawę i mieszka w Jurowlanach. Tato Piotrka i Szymona, w zamierzchłej przeszłości zawodnik kilku pierwszoligowych drużyn koszykówki.