Dr hab. prof. UwB Sławomir RaubeKieruje się w pracy intelektualnej dewizą Pascala, że lepiej jest wiedzieć coś ze wszystkiego niż wszystko o jednym, w związku z czym interesuje się wszystkim. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książek dotyczących nowożytnej filozofii brytyjskiej Deus explicatus. Stworzenie i Bóg w myśli Ralpha Cudwortha (2000) i Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a (2010). Redaguje pismo filozoficzne „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”.

Obecnie jest bardzo zainteresowany przemianami kulturowymi ostatnich dekad, które wydają się zmieniać globalny świat radykalnie. Z racji podwójnego wykształcenia (ekonomicznego i filozoficznego) przypatruje się tym przemianom zarówno w aspekcie gospodarczym jak i mentalnym oraz ideowym.

Tłumaczył z języka angielskiego teksty filozoficzne, ale także fantastykę. Oprócz pracy akademickiej doświadczył profesji dziennikarskiej: przez wiele lat pracował jako dziennikarz i publicysta w prasie i radiu.

W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, słucha muzyki: klasycznej głównie, ale również rocka psychodelicznego, jazzu, muzyki etnicznej i klezmerskiej. Lubi mocną kawę oraz (czasami) wino – białe, ale czerwone także. W ludziach ceni życzliwość, a rozmowę uważa (w duchu Sokratesa) za „krainę filozofii”.