prof. dr hab. Wioletta  Małgorzata KowalskaSpecjalistka w zakresie współczesnej filozofii francuskiej, zajmuje się, na skrzyżowaniu refleksji ontologicznej, epistemologicznej, moralnej i politycznej, problemami, które można uznać za podstawowe dla filozofii współczesnej w ogóle, od problemu podmiotowości i intersubiektywności po krytyczne analizy współczesnego społeczeństwa, liberalizmu, demokracji, Europy.

Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą, w szczególności książek Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia (Warszawa 1997), Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy (Warszawa 2000; wydanie angielskojęzyczne: Dialectics beyond dialectics. Essay on totality and difference, Peter Lang 2015), Demokracja w kole krytyki (Białystok 2005). Tłumaczka francuskiej literatury filozoficznej, w szczególności tekstów Sartre’a, Merleau-Ponty’ego, Arona, Foucaulta, Lyotarda i Levinasa.

Od urodzenia związana z Podlasiem i Białymstokiem, przekonana, że właśnie tu można, warto i trzeba uprawiać filozofię.