Artykuł prof. Piotra Nowaka w "The Postil Magazine" - https://www.thepostil.com/author/piotr-nowak/