Absolwenci studiów filozoficznych są poszukiwani wszędzie tam, gdzie liczą się kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko wąska wiedza specjalistyczna.

 

Absolwenci filozofii posiadają pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej problematyki moralnej i filozoficzno-społecznej, co pozwala im identyfikować kluczowe problemy społeczne, a także dokonywać ich nieszablonowej i krytycznej analizy, wykorzystując do tego celu wiedzę naukową pozyskaną dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii. Tym, co wyróżnia absolwentów filozofii, jest sprawność retoryczna i argumentacyjna, a także umiejętność redagowania tekstów naukowych i tłumaczenia tekstów z języka obcego.

 

Absolwenci filozofii mogą pracować między innymi jako:

 • pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści
 • pracownicy placówek kultury i/lub twórcy kultury
 • pracownicy samorządów regionalnych i administracji rządowej
 • analitycy rynku i badacze nowych trendów
 • szkoleniowcy
 • doradcy w sferze marketingu oraz CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
 • copywriterzy i pracownicy HR i PR
 • założyciele własnych kreatywnych firm
 • politycy
 • nauczyciele filozofii lub etyki w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla
 • badacze filozofii lub członkowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
 • ...a poza tym filozof zawsze może zdecydować, że stanie się kimś niezwykłym

 

Wielu absolwentów filozofii pracuje w zawodach wymagających wysokiego kapitału kulturowego. Liczne osoby trafiają do firm zajmujących się nowymi technologiami oraz do sektora finansowego – ze względu na umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia, które pozwala dostrzegać problemy z nowej perspektywy.

 

Zobacz także:

Co potrafi filozof?

Gdzie może pracować filozof?

Czy warto zatrudnić filozofa?

Ranking kierunków studiów – filozofia

Ile zarabia filozof? (w artykule szukaj słowa „filozof”)

Filozof na rynku pracy