Dyrektor Instytutu Filozofii

prof. Małgorzata Kowalska
dyżur: czwartek 13-14.30, p. 26A

Wicedyrektor Instytutu Filozofii ds. Dydaktycznych

dr Bartosz Kuźniarz
dyżur: środa, g. 10-11.30, p. 107

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Kognitywistyki i Komunikacji

dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB
dyżur: poniedziałek, 13-14.30, p. 43