Dane adresowe

Filozofia. Studia II stopnia

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
e-mail: filozofia@uwb.edu.pl
telefon: 85 745 74 38, 745 74 86

nr konta:  Citibank Handlowy S.A.
88 1030 1074 0000 0000 8526 8023

Zobacz lokalizację na mapie

Zmiany na kierunku studiów filozoficznych PDF Drukuj

W roku akademickim 2016/17 na studiach filozoficznych II stopnia będzie realizowany nowy, oryginalny program, łączący elementy szeroko rozumianej filozofii społecznej z elementami wiedzy interdyscyplinarnej i metodologiczno-praktycznej.

Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych.

Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

Program obejmuje trzy podstawowe bloki przedmiotów:

  • Filozofia i społeczeństwo  (przedmioty takie jak Problemy współczesnej etyki, Współczesna antropologia filozoficzna, Współczesna filozofia religii, Zagadnienia filozofii polityki,  Zagadnienia filozofii języka)
  • Przedmioty interdyscyplinarne ((Filozofia w nauce, Filozofia i komputery, Filozofia i literatura, Podstawy estetyki i teorii sztuki)
  • Przedmioty metodologiczne (Metody badań w naukach humanistycznych i społecznych, Metody filozoficznej interpretacji tekstu, Teoria i sztuka argumentacji, Informatyka w humanistyce, Redagowanie tekstów naukowych, Translatorium z języka obcego)

Więcej informacji >

 
Wiara w Autorytet czy Autorytet Wiary? PDF Drukuj

Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
zaprasza na sesję naukową

WIARA W AUTORYTET czy AUTORYTET WIARY?

Wokół publikacji Zbigniewa Kaźmierczaka o Janie Pawle II

  • dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. AH Życie duchowe Jana Pawła II
  • dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB Wola samoprzezwyciężenia u Jana Pawła II
  • dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB Kościół rzymsko-katolicki w Polsce
  • dr Ryszard Gaj Jan Paweł II: różne kościoły w Kościele
  • dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT Jan Paweł II a judaizm
  • dr hab. Sławomir Raube Jan Paweł II i polski Kościół katolicki wobec transformacji 1989 r.
  • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB Jan Paweł II a polska gra pozorów


Instytut Socjologii
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku
18 maja 2015, poniedziałek
godz. 13.30
sala 108 A


 
Dzieje luteranizmu na Białostocczyźnie PDF Drukuj

KULTUROZNAWSTWO UwB
oraz Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii

zapraszają na wykład

mgr Krzysztof Maria Różański
współautor pracy Ewangelicy w Białymstoku. Przewodnik historyczny

Dzieje luteranizmu na Białostocczyźnie


KAPLICA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO,
UL. DOLISTOWSKA 17, BIAŁYSTOK

ŚRODA, 4 LISTOPADA 2015,
GODZ. 17.00

dojazd autobusami: 6, 12, 28

www.luteranie.bialystok.pl

 
Logos - filozofia słowa PDF Drukuj

 


Copyright ® 1998-2017 Filozofia. Studia II stopnia. Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie P. Laskowski

kartal Escort Maltepe Escort Tuzla Escort